Aanbod

Coaching:
Particulier: € 90 per uur
Zakelijk:      €140 per uur
De kennismaking live of via zoom van 30-60 minuten is gratis

ODC Meting = € 450
Dit is inclusief een meting online van maximaal 20 minuten, een uitgebreide rapportage en een persoonlijke terugkoppeling van anderhalf uur live of via zoom.

Begeleidingstraject Voorbij kanker:

Trajecten worden op maat gemaakt. De ervaring leert dat in ieder geval 6 tot 8 coachsessies van 1,5 uur nodig zijn om impact te kunnen maken op het herstel. Daarnaast kan ik ook begeleiden in gesprekken met de werkgever ivm re-integreren.

Het is raadzaam bij je werkgever na te gaan of er een ‘potje’ is voor jouw reintegratie, preventie ziekteverzuim of persoonlijke ontwikkeling. Ik weet uit ervaring als HR manager dat een  werkgever graag hieraan wil meewerken vanuit een opleidings- of coachbudget of vanuit reintegratiebudget.

Als je werkgever betaalt, betekent dit niet dat ik jouw traject bespreek met je werkgever. We maken van tevoren afspraken over evaluatiemomenten en wat daarvan verwacht wordt. Jouw privacy is voor mij altijd leidend. Ik zal dus niks zonder jouw weten en toestemming bespreken met je werkgever.