Tarieven

Particulier: € 80 per uur
Zakelijk:      €120 per uur
De kennismaking van 30 minuten is gratis

Begeleidingstraject: leven na kanker
Het traject bestaat uit vijf sessies van twee uur.
In de sessies komen alle verschillende niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) aan de orde. De volgorde en intensiteit van elk niveau hangt af van wat jij nodig hebt. Omdat ik heel intuïtief werk, leg ik dit in principe niet van tevoren vast. Er is uiteraard altijd maatwerk mogelijk.

Het is raadzaam bij je werkgever na te gaan of er een ‘potje’ is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Misschien is een gedeeltelijke of gehele vergoeding van jouw traject mogelijk, bijvoorbeeld vanuit een opleidings- of coachbudget of vanuit reintegratiebudget.

Als je werkgever betaalt, betekent dit niet dat ik jouw traject bespreek met je werkgever. We maken van tevoren afspraken over evaluatiemomenten en wat daarvan verwacht wordt. Jouw privacy is voor mij altijd leidend. Ik zal dus niks zonder jouw weten en toestemming bespreken met je werkgever.